Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình chị Trân – Long Xuyên, An Giang

Công trình chị Trân

Địa chỉ: Khu Sao Mai, Bình Khánh, Tp. Long Xuyên, An Giang

Hạng mục thi công:

Trần C75 xớ gỗ (75x3000x8mm)

Sàn C25 (300x3000x8mm)

Bồn hoa C75 xớ gỗ

Hệ lam trang trí

Cột hoa trang trí

Màu sơn: Vàng cam, Caffee sữa