Bungalow – 15

Giải pháp nhà lắp ráp ốp gỗ xi măng CONCRETE WOOD.

Diện tích:

  • Nhà: 17,5m2 (3,5x5m)