Bungalow – 9

Diện tích: 54m2 (bao gồm sân vườn)

Diện tích nhà ở: 45m2