Bungalow – 10

Diện tích:

  • Nhà: 4.5 x 8.5m
  • Diên tích: 38.25m2