Bungalow – 7

Diện tích: 20m2

  • Nhà: 4 x 5m ( chưa bao gồm sân vườn )