CLUB LAKE VIEW

Diện tích:

  • Sảnh chính: 5.7 x 18m ( chưa bao gồm 2 sảnh phụ )
  • Diện tích: 102.6m2