Bungalow – 3

Diện tích:

  • Sân vườn: 6.5 x 9m
  • Nhà: 4.3 x 7.5m