Bungalow – 4

Diện tích:
  • Sân vườn: 7.5 x 6.5m
  • Nhà: 4.5 x 4.5m