Bungalow – 8

Diện tích:

  • Sân vườn: 7.5 x 7.5m
  • Nhà: 4 x 4.8m
  • Diện tích: 19.2m2