STILL HOUSE

Diện tích theo chân cột: 5x9m (mái thì sẽ to hơn )

Diện tích chòi: 45m2