Bungalow – 2

Diện tích:

  • Nhà: 36m2 (bao gồm sân vườn)
  • Phòng ngủ: 15m2