RESTAURANT

Diện tích:

  • Nhà: 10 x 30m (chưa bao gồm mảng nhỏ bên hông)
  • Diện tích: 300m2