Bungalow – 5

Diện tích:

  • Sân vườn: 7.5 x 6.5m
  • Nhà: 4.3 x 3.4m
  • Diện tích: 14.62m2