Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình Anh Bằng – KDC 91B, Ninh Kiều, TPCT

Công trình Anh Bằng

Địa chỉ: đường Lê Chân, KDC 91B, An Khánh, Ninh Kiều, TPCT.

Hạng mục thi công: Cổng và Trần C75 xớ gỗ (75x3000x8mm)