Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình Chú Minh – Long Xuyên, An Giang

Công trình Chú Minh

Địa chỉ: Tp. Long Xuyên, An Giang

Hạng mục thi công: Trần, Cửa cổng C100 xớ gỗ (100x3000x8mm)

Mái che gỗ xi măng

Vách gỗ xi măng cắt CNC (1200x3000x8mm)

Vách vảy cá C200 vân gỗ (200x3000x8mm)

Sàn CS3 (308x3000x25mm)

Lam bọc sắt hộp (1200x2400x8mm)