Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình Anh Tồn – KDC Nam Long, Cái Răng, TPCT

Công trình Anh Tồn

Địa chỉ: KDC Nam Long, Cái Răng, TPCT

Hạng mục thi công: Lam trang trí gỗ xi măng

Trần C100 xớ gỗ (100x3000x8mm)

Trần C150 vân gỗ (150x3000x8mm)

Vách mặt dựng C150 vân gỗ (150x3000x8mm)

Hộp cửa cuống C150 vân gỗ (150x3000x8mm)