Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình Anh Hải – Đường B4, Hưng Phú, Cái Răng, TPCT

Công trình Anh Hải

Địa chỉ: đường B4, Hưng Phú, Cái Răng, TPCT.

Hạng mục:

Trần C100 xớ gỗ (100x3000x8mm)

Cửa cổng C100 xớ gỗ (100x3000x8mm)

Lam trang trí bọc sắt hộp

Mái che sân thượng