Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình Anh Thanh – Long Xuyên, An Giang

Công trình Anh Thanh

Địa chỉ: Khu Golden City, Tp. Long Xuyên, An Giang

Hạng mục thi công: Vách mặt tiền Cx57 xớ gỗ.

Màu sắc: Vàng Cam, Nâu udon.