Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình Chị Suối – Long Xuyên, An Giang

Công trình Chị Suối

Địa chỉ công trình: phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang

Hạng mục thi công: Ốp vách vảy cá vân gỗ (200x3000x8mm)

Ốp cổng rào C75 xớ gỗ (75x3000x8mm)

Màu sơn: Trắng, Vàng cam + Caffee sữa