Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình Anh Nhân – Phường 8, Vĩnh Long

Công trình Anh Nhân

Địa chỉ: Chợ Vượt Lũ, phường 8, TP. Vĩnh Long

Hạng mục thi công: Trần, Vách và Cửa cổng C100 xớ gỗ (100x3000x8mm)

Lam trang trí (1200x2400x4mm)