Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình “Thánh Tịnh Chiếu Minh Ẩn Giáo” – H.Phong Điền, TPCT

Công trình Thánh Tịnh Chiếu Minh Ẩn Giáo

Địa chỉ: huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.

Hạng mục thi công: Cổng và Trần C75 xớ gỗ (75x3000x8mm)