Gỗ xi măng Cần Thơ – CT Anh Đạt – Vĩnh Long

CT Anh Đạt – Vĩnh Long – Xi măng giả gỗ Tp. Cần Thơ

Địa chỉ: Đối diện bệnh viện mắt, đường Trần Phú, Phường 4, Tp Vĩnh Long.

Hạng mục:

Vách mặt tiền tấm cắt CNC (1200x2400x12mm). Màu xanh.

Vách nội thất tấm cắt CNC C103 (1200x3000x8mm). Màu trắng.

Sửa chữa và cải tạo hệ lam.