Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình đối tác An Nhiên House – Phụng Hiệp, Hậu Giang

Công trình đối tác Kiến trúc – Xây dựng An Nhiên House

Địa chỉ: Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Hạng mục thi công: Trần C75 xớ gỗ (75x3000x8mm)