Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình Chị Vy – Trần Hoàng Na, TPCT

Công trình Chị Vy

Địa chỉ: đường Trần Hoàng Na, TP. Cần Thơ

Hạng mục thi công: Lam trang trí bọc sắt hộp