Gỗ xi măng Cần Thơ – Công trình Anh Thi – Kế Sách, Sóc Trăng

Công trình Anh Thi

Địa chỉ: Ba Tri, Kế Sách, Sóc Trăng.

Hạng mục thi công: Vách mặt tiền C150 (150x3000x8mm)

Trần C75 xớ gỗ (75x3000x8mm)