Gỗ xi măng Cần Thơ – CT Cty Nhà Miền Tây – Cần Thơ

Công trình Công ty Nhà Miền Tây

Địa chỉ: Chợ Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ.

Hạng mục:

  • Trần: C75 vân gỗ (75x3000x8mm).
  • Lam sơn giả gỗ.

Màu sắc: Vàng cam, udon.